સ્ટોક માર્કેટ, શેરબજારો આજે
રીઅલ ટાઇમમાં 71229 કંપનીઓના સ્ટોક ક્વોટ્સ.
સ્ટોક માર્કેટ, શેરબજારો આજે

સ્ટોક અવતરણ

સ્ટોક ક્વોટ્સ ઑનલાઇન

સ્ટોક અવતરણ ઇતિહાસ

સ્ટોક માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન

સ્ટોક ડિવિડન્ડ

કંપનીના શેરમાંથી નફો

નાણાકીય અહેવાલો

કંપનીઓના રેટિંગ શેર્સ. પૈસા ક્યાં રોકાણ કરવું?

સ્ટોક ડિવિડન્ડ

તેમની ડિવિડન્ડ ઉપજ અને ચુકવણીની રકમ સાથેની બધી કંપનીઓ.
શોધ:
TOP 200
ફિલ્ટર કરો:
  ચલણ:
શેર દીઠ ચુકવણી જથ્થો.
ડિવિડંડ ઉપજ દર શેર દીઠ મૂલ્ય દીઠ પ્રતિ શેર ચૂકવેલ ડિવિડન્ડની રકમનો ગુણોત્તર છે.
1. ડિવિડન્ડ Odakyu Electric Railway Co., Ltd.
V8H.F
27/09/2019 11 € 99.75%
2. ડિવિડન્ડ The Siam Cement Public Company Limited
SCVUF
08/08/2019 7 $ 99.12%
3. ડિવિડન્ડ Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
TQN.F
27/09/2019 7 € 99.08%
4. ડિવિડન્ડ Grupo México, S.A.B. de C.V.
4GE.F
25/11/2019 0.8 € 98.36%
5. ડિવિડન્ડ Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
NI7.F
27/12/2019 23 € 98.29%
6. ડિવિડન્ડ TERUMO CORP.
TUO.BE
27/09/2019 14 € 97.95%
7. ડિવિડન્ડ Thai Oil PCL Reg. Shares
LQZ.SG
12/09/2019 1 € 97.75%
8. ડિવિડન્ડ KIKKOMAN CORP.
KIK.DU
27/09/2019 21 € 97.35%
9. ડિવિડન્ડ Shimano Inc.
SHMDF
27/12/2019 77.5 $ 97.27%
10. ડિવિડન્ડ AFRICAN EQU.EMP.INV.
SBK.BE
29/01/2020 0.06 € 97.24%
11. ડિવિડન્ડ KIKKOMAN CORP. Registered Share
KIK.SG
27/09/2019 21 € 96.46%
12. ડિવિડન્ડ Kikkoman Corporation
KIK.F
27/09/2019 21 € 96.46%
13. ડિવિડન્ડ Thai Oil Public Company Limited
LQZ1.F
12/09/2019 1 € 96.46%
14. ડિવિડન્ડ Reunert Limited
REU1.F
15/01/2020 3.83 € 96.23%
15. ડિવિડન્ડ THAI OIL PCL -FGN- BA 10
LQZ.MU
12/09/2019 1 € 96.2%
16. ડિવિડન્ડ TRANSPACO LTD RC -,01
4T1.BE
11/09/2019 0.5 € 95.35%
17. ડિવિડન્ડ African Oxygen Limited
IZ8A.F
02/10/2019 0.55 € 94.02%
18. ડિવિડન્ડ SHISEIDO CO. LTD
SHD.DU
27/12/2019 30 € 93.99%
19. ડિવિડન્ડ Unicharm Corporation
UN4.F
27/12/2019 14 € 93.96%
20. ડિવિડન્ડ Shiseido Company, Limited
SHD.F
27/12/2019 30 € 93.75%
21. ડિવિડન્ડ Liberty Holdings Limited
LKG.F
28/08/2019 2.76 € 93.7%
22. ડિવિડન્ડ AFRICAN OXYGEN LTD RC-,05
IZ8A.BE
02/10/2019 0.55 € 93.63%
23. ડિવિડન્ડ SHISEIDO CO. LTD. Registered Sh
SHD.SG
27/12/2019 30 € 93.47%
24. ડિવિડન્ડ Toho Co., Ltd.
TOH.F
29/08/2019 17.5 € 93.47%
25. ડિવિડન્ડ EM Systems Co., Ltd.
EMO.F
27/09/2019 8 € 93.28%
26. ડિવિડન્ડ SUMITOMO RTY DEV.
RL2.DU
27/09/2019 16 € 92.87%
27. ડિવિડન્ડ Jackspeed Corporation Limited
J17.SI
15/01/2020 0.12 $ 92.75%
28. ડિવિડન્ડ Terumo Corporation
TRUMF
27/09/2019 14 $ 92.73%
29. ડિવિડન્ડ CN SOUTH CITY HLGS
CS4.BE
18/09/2019 0.05 € 92.59%
30. ડિવિડન્ડ Fast Retailing Co., Ltd.
FR7.F
29/08/2019 240 € 91.85%
31. ડિવિડન્ડ China SCE Group Holdings Limited
XSP.F
11/09/2019 0.1 € 91.26%
32. ડિવિડન્ડ Cyberagent Inc. Registered Shar
CL2.SG
27/09/2019 33 € 91.21%
33. ડિવિડન્ડ Shougang Fushan Resources Group Limited
FU7.F
18/09/2019 0.09 € 91.15%
34. ડિવિડન્ડ Kinetic Mines and Energy Limited
6KM.F
04/11/2019 0.02 € 90.91%
35. ડિવિડન્ડ Glorious Sun Enterprises Limited
GLV.F
05/09/2019 0.03 € 90.7%
36. ડિવિડન્ડ Tao Heung Holdings Limited
BVI.F
27/09/2019 0.06 € 90.63%
37. ડિવિડન્ડ FAST RETAILING CO. YN 50
FR7.MU
29/08/2019 240 € 90.26%
38. ડિવિડન્ડ Nidec Corporation
NIB.F
27/09/2019 55 € 89.77%
39. ડિવિડન્ડ TEXWINCA HLDGS LTD HD-,05
TXW.BE
05/12/2019 0.1 € 89.29%
40. ડિવિડન્ડ TEXWINCA HOLDINGS LTD. Register
TXW.SG
05/12/2019 0.1 € 89.29%
41. ડિવિડન્ડ Enzon Pharmaceuticals, Inc.
ENZN
30/09/2019 0.12 $ 88.89%
42. ડિવિડન્ડ Come Sure Group (Holdings) Limited
0CS.F
25/09/2019 0.04 € 88.89%
43. ડિવિડન્ડ SIAM COMM.BK -NVDR- BA 10
NVPI.MU
28/08/2019 1.5 € 88.76%
44. ડિવિડન્ડ KWG Group Holdings Limited
KOU.F
12/09/2019 0.35 € 88.48%
45. ડિવિડન્ડ Mabuchi Motor Co., Ltd.
V94.F
27/12/2019 15 € 87.72%
46. ડિવિડન્ડ RMB Holdings Limited
R8B.F
25/09/2019 1.98 € 87.47%
47. ડિવિડન્ડ Yuexiu Property Company Limited
GUZ.F
18/10/2019 0.05 € 87.36%
48. ડિવિડન્ડ Yuexiu Property Co. Ltd. Regist
GUZ.SG
18/10/2019 0.05 € 87.36%
49. ડિવિડન્ડ KEIO CORP.
K22.BE
27/09/2019 25 € 87.09%
50. ડિવિડન્ડ GREATVIEW ASEP.PAC.HD-,01
8GA.BE
17/09/2019 0.13 € 86.67%
51. ડિવિડન્ડ Greatview Aseptic Packaging Reg
8GA.SG
17/09/2019 0.13 € 86.65%
52. ડિવિડન્ડ Keio Corporation
K22.F
27/09/2019 25 € 86.63%
53. ડિવિડન્ડ GLORIOUS SUN ENTERPRISES LTD. R
GLV.SG
05/09/2019 0.03 € 86.57%
54. ડિવિડન્ડ Daio Paper Corporation
DPR.F
27/09/2019 5 € 86.42%
55. ડિવિડન્ડ Texwinca Holdings Limited
TXWHF
06/12/2019 0.1 $ 85.71%
56. ડિવિડન્ડ Bell Equipment Limited
B2K.F
25/09/2019 0.2 € 85.6%
57. ડિવિડન્ડ The Siam Commercial Bank Public Company Limited
NVPI.F
28/08/2019 1.5 € 85.54%
58. ડિવિડન્ડ Bangkok Bank PCL Reg. Shares
NVAB.SG
04/09/2019 2 € 85.49%
59. ડિવિડન્ડ Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.
SURDF
27/09/2019 16 $ 85.48%
60. ડિવિડન્ડ Support.com, Inc.
SPRT
27/12/2019 1 $ 85.47%
61. ડિવિડન્ડ Siam Commercial Bk PCL, The Reg
NVPI.SG
28/08/2019 1.5 € 85.42%
62. ડિવિડન્ડ KWG GROUP HOLDINGS HD-,10
KOU.BE
12/09/2019 0.35 € 85.34%
63. ડિવિડન્ડ SIAM COMML BK -FGN- BA 10
SIPF.DU
28/08/2019 1.5 € 85.23%
64. ડિવિડન્ડ SIAM COMMERCIAL BK PCL, THE Reg
SIPF.SG
28/08/2019 1.5 € 85.22%
65. ડિવિડન્ડ BANGKOK BK -NVDR- BA 10
NVAB.MU
04/09/2019 2 € 84.71%
66. ડિવિડન્ડ Central China Real Estate Ltd.R
AJ5.SG
02/09/2019 0.16 € 84.48%
67. ડિવિડન્ડ FIBRA Prologis
FBBPF
28/10/2019 0.6 $ 84.26%
68. ડિવિડન્ડ Central China Real Estate Limited
AJ5.F
02/09/2019 0.16 € 84.1%
69. ડિવિડન્ડ COCOKARA FINE INC.
4HN.MU
27/09/2019 42 € 83.67%
70. ડિવિડન્ડ Time Watch Investments Limited
0TW.F
26/11/2019 0.04 € 83.5%
71. ડિવિડન્ડ Standard Bank Group Ltd. Regist
SKC2.SG
11/09/2019 4.54 € 83.32%
72. ડિવિડન્ડ Pacific Textiles Holdings Limited
WHE.SG
04/12/2019 0.26 € 83.2%
73. ડિવિડન્ડ Sing Tao News Corporation Limited
PVGB.F
11/09/2019 0.04 € 83.04%
74. ડિવિડન્ડ Firstrand Ltd. Registered Share
FSRA.SG
25/09/2019 1.52 € 82.88%
75. ડિવિડન્ડ STD BK GRP RC -,10
SKC2.MU
11/09/2019 4.54 € 82.79%
76. ડિવિડન્ડ Standard Bank Group Limited
SKC2.F
11/09/2019 4.54 € 82.76%
77. ડિવિડન્ડ Industrias Peoles S.A.B.de CVRe
4FO.SG
05/12/2019 3.78 € 82.62%
78. ડિવિડન્ડ THE SPAR GROUP LTD O.N
S8A.BE
04/12/2019 5.16 € 82.52%
79. ડિવિડન્ડ BANGKOK BK -FGN- BA 10
BKKF.DU
04/09/2019 2 € 82.3%
80. ડિવિડન્ડ TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD. Re
IUE.SG
11/09/2019 1.35 € 82.13%
81. ડિવિડન્ડ BANGKOK BANK PCL Reg. Shares
BKKF.SG
04/09/2019 2 € 82%
82. ડિવિડન્ડ FirstRand Limited
FSRA.F
25/09/2019 1.52 € 81.89%
83. ડિવિડન્ડ FIRSTRAND LTD RC-,01
FSRA.MU
25/09/2019 1.52 € 81.85%
84. ડિવિડન્ડ CyberAgent, Inc.
CYAGF
27/09/2019 33 $ 81.58%
85. ડિવિડન્ડ Alfa Holdings S.A.
RPAD6.SA
28/01/2020 7.7 R$ 81.52%
86. ડિવિડન્ડ GLORIOUS SUN ENT. HD-,10
GLV.MU
05/09/2019 0.03 € 81.25%
87. ડિવિડન્ડ Sino Land Company Limited
SNLAF
28/10/2019 0.41 $ 81.07%
88. ડિવિડન્ડ PACIFIC TEXTIL.HD HK-,001
WHE.MU
04/12/2019 0.26 € 80.62%
89. ડિવિડન્ડ MISUMI Group Inc.
MSUXF
27/09/2019 9.61 $ 80.09%
90. ડિવિડન્ડ ABG Sundal Collier Holding ASA
ABGSF
23/10/2019 0.17 $ 80%
91. ડિવિડન્ડ LEE+MAN CHEMICAL HD -,10
LE9.BE
26/08/2019 0.18 € 80%
92. ડિવિડન્ડ Orient Overseas (International) Limited
OROVY
19/12/2019 8 $ 79.76%
93. ડિવિડન્ડ The SPAR Group Ltd
SGPPF
05/12/2019 5.16 $ 79.49%
94. ડિવિડન્ડ TRUWORTHS INTL RC-,00015
IUE.BE
11/09/2019 1.35 € 79.18%
95. ડિવિડન્ડ Xtep International Holdings Limited
4QI.F
03/09/2019 0.13 € 78.93%
96. ડિવિડન્ડ CENTRAL JAP RWY
JAP.MU
27/09/2019 75 € 78.74%
97. ડિવિડન્ડ BANDAI NAMCO Holdings Inc.
NCBDF
27/09/2019 20 $ 78.45%
98. ડિવિડન્ડ Bank of Ayudhya Public Company Limited
NVAU.F
11/09/2019 0.4 € 78.43%
99. ડિવિડન્ડ Central Japan Railway Company
JAP.F
27/09/2019 75 € 78.39%
100. ડિવિડન્ડ GIORDANO INTL HD-,05
GIO.BE
06/09/2019 0.1 € 77.86%
101. ડિવિડન્ડ Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V.
KCDMF
03/12/2019 0.39 $ 76.88%
102. ડિવિડન્ડ Total Access Communication Public Company Limited
TA3G.SG
26/07/2019 1.26 € 76.85%
103. ડિવિડન્ડ MCDONALD S HLDG CO.J.
MJ8.MU
27/12/2019 33 € 76.74%
104. ડિવિડન્ડ McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.
MJ8.F
27/12/2019 33 € 76.74%
105. ડિવિડન્ડ McDonalds Hldg Co.(Jap.) Ltd.Re
MJ8.SG
27/12/2019 33 € 76.74%
106. ડિવિડન્ડ LIFE HEALTHCARE GR.HLDGS
L53.BE
11/12/2019 0.53 € 76.49%
107. ડિવિડન્ડ Giordano International Limited
GIO.F
06/09/2019 0.1 € 76.18%
108. ડિવિડન્ડ GIORDANO INTERNATIONAL LTD. Reg
GIO.SG
06/09/2019 0.1 € 75.75%
109. ડિવિડન્ડ SIAM MAKRO PCL-FGN-BA-,50
MAOA.MU
22/08/2019 0.4 € 75.56%
110. ડિવિડન્ડ TOTAL ACC. COM.-FGN- BA 2
TA3G.MU
26/07/2019 1.26 € 75%
111. ડિવિડન્ડ Cheuk Nang (Holdings) Limited
CQH3.F
15/11/2019 0.15 € 75%
112. ડિવિડન્ડ SONY CORP.
SON1.HA
27/09/2019 20 € 74.95%
113. ડિવિડન્ડ Usen-Next Holdings Co.,Ltd.
1UN.F
29/08/2019 5 € 74.82%
114. ડિવિડન્ડ BK OF AYUDHYA -FGN- BA 10
AYUF.MU
11/09/2019 0.4 € 74.38%
115. ડિવિડન્ડ DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.
2DJ.F
06/12/2019 0.43 € 73.85%
116. ડિવિડન્ડ Cortelco Systems Puerto Rico, Inc.
CPROF
30/07/2019 0.15 $ 73.77%
117. ડિવિડન્ડ TOTAL ACC.COM -NVDR- BA2
TA3K.BE
26/07/2019 1.26 € 73.75%
118. ડિવિડન્ડ Jinmao (China) Hotel Investments and Management Limited
13J.F
11/10/2019 0.17 € 73.7%
119. ડિવિડન્ડ SINO-OCEAN GROUP HLDG LTD
3SD.MU
04/09/2019 0.11 € 73.33%
120. ડિવિડન્ડ BELL EQUIPMENT LTD
B2K.BE
25/09/2019 0.2 € 73.09%
121. ડિવિડન્ડ BANDAI NAMCO HOLDINGS INC
N9B.MU
27/09/2019 20 € 72.62%
122. ડિવિડન્ડ METROFILE HLDGS RC-006146
3MA.BE
09/10/2019 0.05 € 72.57%
123. ડિવિડન્ડ Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.
IPOAF
05/12/2019 3.78 $ 72.34%
124. ડિવિડન્ડ Sino-Ocean Group Holding Limited
3SD.F
04/09/2019 0.11 € 72.25%
125. ડિવિડન્ડ ASIA PLUS GR.H.S.-FGN-BA1
AITA.MU
26/08/2019 0.06 € 72.2%
126. ડિવિડન્ડ TOSHIBA CORP.
TSE1.DU
27/09/2019 10 € 72.2%
127. ડિવિડન્ડ Imperial Holdings Ltd. Reg. Sha
IUC1.SG
25/09/2019 1.09 € 72.09%
128. ડિવિડન્ડ PTT Public Company Limited
PETFF
10/10/2019 0.9 $ 72%
129. ડિવિડન્ડ Toshiba Corporation
TSE1.F
27/09/2019 10 € 71.9%
130. ડિવિડન્ડ Sunlight Real Estate Investment Trust
Q9R.F
19/09/2019 0.14 € 71.82%
131. ડિવિડન્ડ KAP INDUSTR.HLDGS RC -,20
KI8.BE
18/09/2019 0.23 € 71.61%
132. ડિવિડન્ડ Luks Group (Vietnam Holdings) Company Limited
LU4.F
23/09/2019 0.06 € 71.6%
133. ડિવિડન્ડ H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
HMB.SW
11/11/2019 4.85 Fr 71.47%
134. ડિવિડન્ડ ZCCM Investments Holdings Plc
MLZAM.PA
06/02/2020 0.33 € 71.47%
135. ડિવિડન્ડ China Vanke Co., Ltd.
18V.F
25/07/2019 1.26 € 71.46%
136. ડિવિડન્ડ CHINA VANKE CO.LTD H YC 1
18V.BE
25/07/2019 1.26 € 71.33%
137. ડિવિડન્ડ Charoen Pokphand Foods PCL Reg.
CPOF.SG
28/08/2019 0.3 € 71.19%
138. ડિવિડન્ડ Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited
6DM1.SG
11/09/2019 0.25 € 70.83%
139. ડિવિડન્ડ I.T Limited
ITJ.F
23/08/2019 0.18 € 70.81%
140. ડિવિડન્ડ Makita Corporation
MK2A.F
27/09/2019 10 € 70.45%
141. ડિવિડન્ડ Imperial Holdings Limited
IUC1.F
25/09/2019 1.09 € 70.31%
142. ડિવિડન્ડ SUN HUNG K.CO.LTD
SHK.MU
29/08/2019 0.12 € 70.18%
143. ડિવિડન્ડ China ZhengTong Auto Services Holdings Limited
ZA0.F
23/09/2019 0.1 € 70.13%
144. ડિવિડન્ડ NortonLifeLock Inc.
NLOK
03/02/2020 12 $ 69.97%
145. ડિવિડન્ડ CHAROEN POKP. -NVDR- BA10
NVAV.BE
28/08/2019 0.3 € 69.77%
146. ડિવિડન્ડ Lifull Co., Ltd.
NXCLF
27/09/2019 4.4 $ 69.73%
147. ડિવિડન્ડ CHAROEN POKPH.-FGN- BA 1
CPOF.MU
28/08/2019 0.3 € 69.68%
148. ડિવિડન્ડ CH.KARNCHANG-NVDR- BA 1
NYVC.MU
03/09/2019 0.2 € 69.57%
149. ડિવિડન્ડ CN ZHENGT.AT.SV.HD.HD-,10
ZA0.BE
23/09/2019 0.1 € 69.37%
150. ડિવિડન્ડ SHIMAO PPTY HLDGS HD-,10
QHI.MU
09/09/2019 0.6 € 68.73%
151. ડિવિડન્ડ Luks Group (Vietnam Holdings) R
LU4.SG
23/09/2019 0.06 € 68.57%
152. ડિવિડન્ડ Champion Real Estate Investment Trust
Q9S.F
13/09/2019 0.13 € 68.31%
153. ડિવિડન્ડ Wynn Macau, Limited
WYNMF
28/08/2019 0.45 $ 68.18%
154. ડિવિડન્ડ Bangkok Bank Public Company Limited
BKKPF
04/09/2019 2 $ 67.68%
155. ડિવિડન્ડ TELENOR ASA NK 6
TEQ.DU
10/10/2019 4 € 67.49%
156. ડિવિડન્ડ Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
CHPFF
28/08/2019 0.3 $ 67.42%
157. ડિવિડન્ડ Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6
TEQ.SG
10/10/2019 4 € 67.3%
158. ડિવિડન્ડ MTN Group Ltd. Registered Share
LL6.SG
28/08/2019 1.95 € 67.24%
159. ડિવિડન્ડ MTN GROUP LTD. RC-,0001
LL6.MU
28/08/2019 1.95 € 67.24%
160. ડિવિડન્ડ Sony Corporation
SNEJF
27/09/2019 20 $ 67.24%
161. ડિવિડન્ડ TIPCO ASPH. -NVDR- BA 1
NVP5.BE
27/08/2019 0.4 € 67.23%
162. ડિવિડન્ડ China Resources Cement Holdings Limited
C44.F
29/08/2019 0.26 € 66.81%
163. ડિવિડન્ડ CASTELLUM AB
TEX.DU
20/09/2019 3.05 € 66.72%
164. ડિવિડન્ડ MTN Group Limited
LL6.F
28/08/2019 1.95 € 66.67%
165. ડિવિડન્ડ FIBRA Macquarie México
DBMBF
22/01/2020 0.91 $ 66.57%
166. ડિવિડન્ડ Thai Beverage Public Company Limited
T6W.F
07/02/2020 0.33 € 66.53%
167. ડિવિડન્ડ THAI BEVERAGE -FGN- BA 1
T6W.DU
07/02/2020 0.33 € 66.53%
168. ડિવિડન્ડ CHINA EVERGRANDE GROUP
EV1.MU
17/01/2020 1.58 € 66.3%
169. ડિવિડન્ડ Phoenix New Media Limited
FENG
16/12/2019 1.37 $ 66.23%
170. ડિવિડન્ડ YUZHOU PPTS CO.REGS HD-10
YP9.BE
23/09/2019 0.12 € 65.95%
171. ડિવિડન્ડ GMM GRAMMY -FGN- BA 1
GYE.BE
26/08/2019 0.1 € 65.9%
172. ડિવિડન્ડ REMGRO LTD. Registered Shares o
RE7.SG
13/11/2019 3.49 € 65.85%
173. ડિવિડન્ડ CHIN.RES CEMENT HLD (NEW)
C44.BE
29/08/2019 0.26 € 65.82%
174. ડિવિડન્ડ China Evergrande Group
EV1.F
17/01/2020 1.58 € 65.75%
175. ડિવિડન્ડ CHAMPION REAL EST. UTS
Q9S.BE
13/09/2019 0.13 € 65.51%
176. ડિવિડન્ડ REMGRO LTD. O.N.
RE7.MU
13/11/2019 3.49 € 65.23%
177. ડિવિડન્ડ Duni AB (publ)
2DU.F
11/11/2019 2.5 € 65.22%
178. ડિવિડન્ડ Sun Hung Kai & Co. Limited
SHK.SG
29/08/2019 0.12 € 65.11%
179. ડિવિડન્ડ ELECTRIC.GEN.-NVDR-BA 10
NVAE.MU
05/09/2019 3.25 € 64.83%
180. ડિવિડન્ડ GMP Capital Inc.
GMPXF
13/12/2019 0.23 $ 64.68%
181. ડિવિડન્ડ NagaCorp Ltd.
N9J.F
06/08/2019 0.26 € 64.46%
182. ડિવિડન્ડ Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited
CKW.F
16/09/2019 0.03 € 64.29%
183. ડિવિડન્ડ GUANGZHOU R+F PR. H CONS.
G5HA.MU
12/09/2019 0.47 € 64.2%
184. ડિવિડન્ડ NAGACORP. LTD HD -,0125
N9J.BE
06/08/2019 0.26 € 64.07%
185. ડિવિડન્ડ NagaCorp. Ltd. Registered Share
N9J.SG
06/08/2019 0.26 € 63.87%
186. ડિવિડન્ડ Guangzhou R&F Proper. Co. Ltd.R
G5HA.SG
12/09/2019 0.47 € 63.83%
187. ડિવિડન્ડ Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd.
BCRH
13/09/2019 1.51 $ 63.8%
188. ડિવિડન્ડ China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited
8C9.F
12/09/2019 0.05 € 63.65%
189. ડિવિડન્ડ Guotai Junan International Holdings Limited
GUE.F
02/09/2019 0.04 € 63.64%
190. ડિવિડન્ડ NEW WORLD DEV.
NWD.BE
21/11/2019 0.37 € 63.25%
191. ડિવિડન્ડ New World Development Company Limited
NWD.F
21/11/2019 0.37 € 63.25%
192. ડિવિડન્ડ Manufacturing Integration Technology Ltd
M11.SI
15/07/2019 0.03 $ 62.86%
193. ડિવિડન્ડ Enzon Pharmaceuticals Inc. Regi
EZ1.SG
30/09/2019 0.12 € 62.83%
194. ડિવિડન્ડ NNIT A/S
5NN.F
20/08/2019 2 € 62.76%
195. ડિવિડન્ડ Consun Pharmaceutical Group Limited
C1P.F
02/09/2019 0.1 € 62.63%
196. ડિવિડન્ડ Styland Holdings Limited
SYHN.F
05/09/2019 0 € 62.5%
197. ડિવિડન્ડ AECI Ltd
A7Z.F
28/08/2019 1.56 € 62.13%
198. ડિવિડન્ડ Electricity Generating Public Company Limited
ECGF.F
05/09/2019 3.25 € 62.08%
199. ડિવિડન્ડ Yuzhou Properties Company Limited
YP9.F
23/09/2019 0.12 € 62.06%
200. ડિવિડન્ડ ELECTR.GENER. -FGN- BA 10
ECGF.BE
05/09/2019 3.25 € 61.9%
લોડ કરી રહ્યું છે ...
લોડ કરી રહ્યું છે ...

શેર પરના ડિવિડન્ડ એ શેરહોલ્ડરની આવકનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ સ્રોત છે. કંપનીના શેરના વિકાસ સાથે કંપનીના ડિવિડન્ડ, રોકાણકારની આવકનો સમાવેશ કરે છે, તેને કંપનીના શેર ખરીદવા અથવા કંપનીમાં રોકાણ કરવા દબાણ કરે છે.

શેરના ડિવિડન્ડ કંપનીના આંતરિક નિયમો અનુસાર ચૂકવવામાં આવે છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે આવું વર્ષમાં એકવાર થાય છે.

Allstockstoday.com પરની અમારી સેવા બધી જાહેરમાં ઉપલબ્ધ કંપનીઓ અને તેમના ડિવિડન્ડ પર ચૂકવણીની રકમ બતાવે છે. સામાન્ય ડિવિડન્ડ ટેબલમાં, તમે નીચેના ક્ષેત્રો જોશો:

  • ડિવિડન્ડ ચૂકવનારી કંપનીનું નામ
  • કંપનીઓ દ્વારા ડિવિડન્ડ્સ પર ચૂકવણી કરવામાં આવતી રકમ
  • નવી ડિવિડન્ડ ચૂકવણીની તારીખ
  • companiesનલાઇન કંપનીઓની ડિવિડન્ડ યિલ્ડ

ઉપયોગની સગવડ માટે કંપનીઓના શેર પરના ડિવિડન્ડ્સના કોષ્ટકમાં દેશ દ્વારા ફિલ્ટર હોય છે, ચલણની પસંદગી જેમાં તમે કંપનીના ડિવિડન્ડ પર ચૂકવણીની રકમ જોવા માંગો છો.

કોઈ કંપનીની ડિવિડન્ડ ચુકવણીની તારીખ, ચૂકવણીની રકમ અને રોકાણકારની ડિવિડન્ડ યિલ્ડ દર્શાવવા માટે તમે બધી કંપનીઓના ડિવિડન્ડ ટેબલની ઉપરની ઇનપુટ લાઇનમાં કંપનીનું નામ દાખલ કરી શકો છો.

શેર બજારના ડિવિડન્ડ

શેર બજારમાં કંપનીઓના ડિવિડન્ડ આ કંપનીના શેરના ભાવના વૃદ્ધિ અથવા ઘટાડા પર તીવ્ર અસર કરે છે કારણ કે તેઓ રોકાણકારની મુખ્ય આવક નક્કી કરે છે. ડિવિડન્ડની રકમ મુખ્યત્વે લાક્ષણિકતા દર્શાવે છે કે કંપની કેટલી નફાકારક અને સફળ છે. પરંતુ ડિવિડન્ડ ચુકવણી માત્ર કંપનીઓના નફા પર જ નહીં, પણ તેના મેનેજિંગ મેનેજરોની નીતિઓ પર પણ આધારિત છે. જો કંપની તેના પોતાના ખર્ચે વિકાસ કરવા માંગે છે, તો સામાન્ય રીતે ડિવિડન્ડ ઓછા હોય છે. જો કંપની વધારાના રોકાણકારોના ધસારાને કારણે તેના શેરોની વૃદ્ધિની ખાતરી કરવા માંગે છે, તો તે highંચા ડિવિડન્ડ ચૂકવે છે.

Profનલાઇન નફાકારકતા

Companiesનલાઇન કંપનીઓની નફાકારકતા - ડિવિડન્ડ દ્વારા કોઈ કંપનીના શેર ખરીદીને રોકાણકાર કેટલું આવક મેળવશે અથવા પ્રાપ્ત કરશે તેની વાસ્તવિક સમયની માહિતી. એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો એ છે કે સામાન્ય રીતે વર્ષમાં એક વાર ડિવિડન્ડ ચૂકવવામાં આવે છે.

કંપનીની નફાકારકતા સીધા શેરની ખરીદીની તારીખ અને ડિવિડન્ડની ચુકવણીની તારીખ પર આધારિત છે. ડિવિડન્ડની ચુકવણી અને શેરની ખરીદી વચ્ચેનો સમયગાળો, વળતર ઓછું. તેનાથી divideલટું, ડિવિડન્ડ ચુકવણી પહેલાં તરત જ કંપનીના શેર ખરીદવાનું ફાયદાકારક છે.

ડિવિડન્ડ ચૂકવણી

કંપનીઓ દ્વારા ડિવિડન્ડ ચુકવણી - દરેક ડિવિડન્ડ ચુકવણી માટે દરેક કંપની માટે સૂચક.

અમે ખુલ્લા સ્રોતમાંથી ડિવિડન્ડ ચુકવણીની રકમ પરની માહિતી લઈએ છીએ અને તે બધાને એક સેવામાં લઈએ છીએ. ડિવિડન્ડ ચુકવણી અંગેના અમારા ડેટાબેઝમાં કોઈપણ કંપની અને તેની ચુકવણીની રકમ શોધવા, કંપનીઓની તુલના કરવી, ચુકવણીની રકમ અથવા નફાકારકતા ક્યાં વધારે છે તે પસંદ કરવું અનુકૂળ છે.

નવીનતમ ડિવિડન્ડ ચુકવણીની તારીખ

જ્યારે ડિવિડન્ડ ચૂકવવામાં આવતા હતા ત્યારે કંપનીની નવીનતમ ડિવિડન્ડ ચુકવણીની તારીખ સંદર્ભ મૂલ્ય છે.

ડિવિડન્ડ ચુકવણીની તારીખ કંપનીના શેરના મૂલ્યને ખૂબ અસર કરે છે. સામાન્ય રીતે ડિવિડન્ડ પર નાણાંની ચુકવણીની તારીખથી, શેરો વધતા જાય છે. ડિવિડન્ડ ઉપજ ચુકવણીની તારીખ પછી તરત જ, શેરના ભાવમાં ઘટાડો થાય છે. ઘણાં રોકાણકારો, શેર પર ડિવિડન્ડ મેળવ્યા પછી, કંપનીના શેરોનું વેચાણ ડિવિડન્ડની ચુકવણીની તારીખ પછી તરત જ કરે છે.

કંપનીના નફાકારક ચુકવણીની તારીખ કાળજીપૂર્વક જુઓ. કેટલીક કંપનીઓ વર્ષમાં એક કરતા વધુ વાર ડિવિડન્ડ ચૂકવી શકે છે, પરંતુ વર્ષમાં 2 વખત અથવા વધુ. તદનુસાર, તેમની પાસે છેલ્લા વર્ષ માટે 2 અથવા વધુ ડિવિડન્ડ ચુકવણીની તારીખ હશે.

આજે કંપનીઓની ડિવિડન્ડ યિલ્ડ

આજની divideનલાઇન ડિવિડન્ડ યિલ્ડ એ એક શેરની કિંમત સાથે શેર દીઠ દર વર્ષે ચૂકવવામાં આવતા ડિવિડન્ડની માત્રાનું પ્રમાણ છે.

Onlineનલાઇન કંપનીઓનું ડિવિડન્ડ યિલ્ડ આજે રોકાણકાર માટે કંપનીની સૌથી મહત્વપૂર્ણ લાક્ષણિકતાઓમાંની એક છે.

અમારી સેવા "companiesનલાઇન કંપનીઓનું ડિવિડન્ડ ઉપજ" વિશ્વની બધી કંપનીઓ વિશેની માહિતી એકત્રિત કરે છે જે સ્ટોક એક્સચેંજમાં સૂચિબદ્ધ છે અને ડિફ defaultલ્ટ ડિવિડન્ડ ઉપજ દ્વારા સ .ર્ટ કરેલું સારાંશ ટેબલ પ્રદર્શિત કરે છે. અમારી સેવા ખોલીને, તમે તરત જ શેર દીઠ વિશ્વની સૌથી વધુ નફાકારક કંપનીઓ જુઓ.

અમારી સેવા તમને શેર બજારમાં કોઈપણ કંપનીની ડિવિડન્ડ યિલ્ડ જોવા અને ઉચ્ચ ડિવિડન્ડ યિલ્ડવાળી ટોચની કંપનીઓ સાથે તેની તુલના કરવાની પણ મંજૂરી આપે છે.